قوانین و مقررات

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه ‏های فروشگاه منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏ ها و سرویس‏ ها تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود.